SzBOK Általános Iskolai Tagintézménye    

             Növekedjetek a szeretetben.        

 

 

                         

 

Szent Bazil

 

ÁPRILIS

 

 1. Egyiptomi9 Mária 12 éves korában megszökött otthonról és 17 évig erkölcstelen életet élt Alexandriában. 30 évesen Jeruzsálembe ment, hogy ott folytassa bűnös életét. De a szent helyeket látva megtért. 47 évi vezeklő élet után járborul hunyt el 565-ben.

 

 1. Titusz atya szerzetesfőnök volt Konstantinápolyban. A szentképekért folytatott küzdelmet.

Amfián és Ede vértanú-testvérek 305-ben szenvedtek vértanúhalált Maximianus alatt.

 

 1. Nikétász a Medikeion kolostor főnöke volt Bythiniában. A képüldöző Örmény Leó császártól sokat szenvedett. Részt vett a 7. egyetemes zsinaton is. 824-ben hunyt el.

Teodózia 308-ban szenvedett vértanúságot a Palesztinai Cezáreában.

 

 1. Teodul és Agatopod úgy lett vértanú, hogy nyakukba kötött kővel vízbe fullasztották őket 250-ben.

Humnuszköltő József szertartásainkat sok énekkel gazdagította. Örmény Leó császár üldözte a képtisztelet miatt. Szenthez illetően hunyt el idősen, 886-ban.

György az ikontisztelet miatt szenvedett Izauri Leó császár idején. 730 körül halt meg.

Plátó monostorfőnök volt, 813-ban hunyt el.

 

 1. Kolozs, Diodor és társaik: Viktorin, Viktor, Nicefor, Szerápion és Papiász vértanúk voltak.

 

 1. Eutihiosz 522-ben lett konstantinápolyi pátriárka. Justinianus császár száműzte, de később visszatérhetett. 582-ben halt meg.

 

 1. Kallióp vértanút Maximianus alatt fejjel lefelé feszítették keresztre 303-ban. György Izauri Leó képrombolása ellen harcolt sikeresen, amiért száműzték. Ott is halt meg 835-ben.

Szerápion az ariánusok ellen küzdött. Jeromos is megemlékezik róla.

 

 1. Heródion (Szt. Pál rokona, akiról a Róm 16,11-ben esik szó), Agáv, Rufusz, Aszinkrit, Flegon és Hermász a 72 tanítvány közül valók voltak.

cölesztin római pápa 8 és fél éven át volt Szt. Péter utóda. Elítélte a nesztorinaizmust. 432-ben hunyt el.

 

 1. Eupszihiosz Fortuna pogány templomának feldúlása miatt a hitehagyott Julianus császár alatt szenvedett vértanúságot a kappadókiai Cezáreában 362. szeptember 7-én.

 

 1. Terenciusz, Afrikánusz, Maximosz, Pámfil és 36 más vértanú Decius alatt szenvedett vértanúságot 250 körül.

 

 1. Antipász a kisázsiai Pergamon püspöke volt. A Jelenések könyve is említi. Domitianus alatt egy megtüzesített érc-ökör belsejébe zárva lett vértanúvá 85-ben.

Farmut atya szent életet élt.

 

 1. Bazil Parion püspöke volt, az ikontisztelet miatt szenvedett. Száműzetésben halt meg 740-ben.

 

 1. Márton 649-ben lett római pápa. Főleg a monotheléták ellen küzdött. A császár elfogatta és Konstantinápolyba vitette, ahol sok szenvedés után 656-ban meghalt.

Artemon fölszentelt vértanú 303 körül lett vértanú Diocletianus alatt.

 

 1. Arisztarchusz, Pudensz és Trofimusz a 72 tanítvány közül valók voltak. 68-ban Rómában szenvedtek vértanúságot Néró alatt.

Antal, János és Eusztát Litvániában lettek vértanúk 1342-ben.

 

 1. Kreszcensz Mürában szenvedett máglyahalált.

Száva 370-ben lett vértanú Valerianus és Valens alatt.

Bazilissza és anasztázia Néró idejében szenvedtek 69-ben.

 

 1. Agapé, Irén és Kiónia testvérek voltak. Tesszalonikában előbb börtönbe kerültek, majd kivégezték, végül pedig megégették őket 304-ben Diocletianus alatt, mert szent könyveket tartottak maguknál.

 

 1. Simeon perzsai püspök volt. Bíróság elé állították, mert Jézus krisztust imádta, nem a Napot. Sok kereszténnyel együtt végezték ki 341-ben.

Ákos Melisszai püspök Nagy Theodoziosz alatt szenvedett 381-ben. Agapét római pápa 536-ban halt meg Konstantinápolyban. Testét Rómában, a Szt. Péter bazilikában temették el.

 

 1. János sokat szenvedett az ikonromlóktól. 850 körül hunyt el.

János a hite miatt halt meg a 15. században. A törökök ölték meg.

Kozma Kalkedón püspöke volt. örmény Leó idején halt meg 816-ban. János antiochiai érsek 436-ban hunyt el.

 

 1. Pafnut püspök még a pogány császárok idején nyert vértanúi koronát. János a Szt. Kariton által alapított szerzetestelepen élt vezeklő életet a 4. században.

 

 1. Tivadar mellékneve: Trichinás, mert durva szőrövet viselt. Trákiában remetéskedett a szabad ég alatt. Az 5. században halt meg. Halála után a testéből gyógyerejű balzsam folyt.

Anasztáz 540 körül halt meg.

 

 1. Januáriusz püspök és társai Prókul, Szózius, Fauszt, Dezső, Eutik és Akución 305-ben lettek vértanúk Maximianus és Galerius alatt.

Tivadar a pamfilia pergében lett keresztre feszítve 150 körül.

 

 1. Tivadar szerzetes-püspök faluról-falura járva buzdította és tanította a népet és a szerzeteseket. 541-ben hunyt el.

Náthán a 12 apostol közül, Lukács és Kelemen a 72 tanítvány közül való volt.

Vitál szerzetes Alexandriába ment a kolostorból. Jó hírét is feláldozva sok romlott nőt mentett meg. 615-ben hunyt el.

 

 1. A dicsőséges és diadalmas György nagyvértanú Diocletianus alatt a császári hadsereg ezredese volt. Mivel az egyházüldöző parancs kiadását ellenezte, s a parancsot elszakította, lefejezték 296-303 között.

Alexandra a zsarnok Diocletianus felesége volt, 302-ben lett vértanú.

 

 1. Erzsébet Justinianus idején szerzetesfőnöknő volt. Szent élete és csodái híresek voltak.

Száva római katonatiszt létére látogatta a bebörtönzött keresztényeket. Mikor felelősségre vonták, magát is kereszténynek vallotta. Megkínozták, de ezzel is sok embert megtérített. 372-ben vízbe fojtották.

 

 1. Márk apostol és evangélista Szt Péter apostol tanítványa és társa. Ő alapította az Alexandriai egyházat, 68-ban lett vértanú Néró császár idején.

 

 1. Bazil a kisázsiai Amasea püspöke volt, 322-ben lett vértanú, Licinius alatt. A mai nap a temetése évfordulója.

Glafira Licinius császár szolgálója volt, ártatlanságának megvédése érdekében Bazilhoz fordult, s így együtt nyerték el az égi koronát. 

 

 1. Simon az Úr rokona volt. Testvére, Jakab után Jeruzsálem püspöke lett. Keresztre feszítve halt meg 112-ben, Trajanus császár alatt.

 

 1. Jázon Jézus első tanítványai közé tartozott.

Szozipáter pedig Szt. Pál tanítványa lett. Néró alatt szenvedtek vértanúságot 69-ben.

Maxim, Dádász és Kvintilián 300 körül lett vértanú a mai Bulgária területén.

 

 1. A küzikei 9 vértanú: Theognisz, Rufusz, Antipater, Theosztik, Artemász, Magnusz, Teodót, Taumár és Filemon 323-ban szenvedtek vértanúságot.

Memmon csodatévő atya volt.

 

 1. Jakab apostol Szt János testvére az „idősebb” melléknevet viseli. Jézus 12 apostola közül való. Heródes Agrippa király 36 tájén lefejeztette.

Hírek