SzBOK Általános Iskolai Tagintézménye    

             Növekedjetek a szeretetben.        

 

 

                         

Tantestületünk tagjai: 

Szilágyi Gábor - intézményvezető

Kissné Dalanics Ildikó - tagintézmény-vezető

Dalanics Zoltán - lelki igazgató

Bakti László - angol nyelv és irodalom

Bakti-Rékasi Edina - tanító, angol

Barna Mária - biológia, egészségtan, természetismeret

Bencze Mihály - földrajz, természetismeret

Benczéné Mátyási Katalin - magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma

Boksay Péter - iskolalelkész, hittan

Cservákné Rehó Mária - tanító

Csonka Zoltánné - rajz

Dalanicsné Molnár Judit - tanító, német

Debreczeniné Hegedűs Ildikó - tanító

Fehérváriné Zsadányi Márta - tanító

Fejérváriné Pál Katalin - tanító

Czifráné Gurbán Enikő - német

Horváth Éva - napközis nevelő, gyermek és ifjúságvédelmi felelős

Kalaposné Seres Emese - testnevelés 

Kárándiné Gurbán Edit - tanító

Kiss Ferencné - tanító

Maginé Sorosi Éva - tanító

Nyustiné Nagy Mariann - magyar nyelv és irodalom, történelem

Oroszné Erdei Gabriella - tanító

Oscsenda Tamás - tanító

Oscsendáné Váradi Mária - tanító

Ötvösné Farkas Ilona - tanító

Pappné Szabó Erzsébet - tanító

Petrus Lászlóné - tanító

Petrusné Simicskó Juliánna - matematika, kémia

Radics Teréz - ének, énekkar

Rácz István - technika

Sinkáné Kiss Ilona - angol nyelv és irodalom

Szilágyiné Dohanics Erika - történelem, iskolai könyvtáros

Tímárné Sebestyén Márta - tanító

 Ujj István - matematika, számítástechnika

 

Hírek